logo

Analyse, sparring og projektledelse indenfor: 

Logistikstrukturer: Analysere og vurdere service, kapacitet og performance i forhold til logistikomkostninger.

Procesoptimering: Forbedre arealudnyttelse, layout og processer med understøttende teknologier og IT-løsninger.

Automatisering/Robotics: Vurdere nye teknologier i forhold til kapacitet, performance og kvalitet

Erfaring med:

Branche logistik: medicinal, sundhedsvæsen, produktion, detail, fashion, lager og transport

Lager og distribution: regionalt, nationalt og internationalt

Intra logistik: vareforsyning, retur- og affalds-håndtering i bl.a. lufthavne, hospitaler og centre 

Kontakt:
Arne Østergaard                               
Mobil: +45 2257 3090
Mail:   ao@ostergaardaps.dk
Østergaard Logistikrådgivning ApS - Kulsviertoften 3A, 2800 Kgs. Lyngby - CVR 35480080