logo

billede


Kontakt:

Arne Østergaard
Mobil: +45 2257 3090
Mail:   ao@ostergaardaps.dk


Konsulentarbejde, sparring og projektledelse indenfor: 

Logistikstrukturer: Analysere og vurdere service, kapacitet og performance i forhold til logistikomkostninger.

Processer: Optimere arealer, layout og processer med tilhørende IT-løsninger.

Teknologi: Vurdere eksisterende kapacitet og performance, specifikation og udbud af ny teknologi

Erfaring med:

Sygehuslogistik og regional logistik

Lager og distribution nationalt

Intern logistik for vareforsyning og affald

Østergaard Logistikrådgivning ApS - Kulsviertoften 3A, 2800 Lyngby - CVR 35480080